Jak przebiega proces uczenia?

proces uczeniaWielu ludzi zastanawia się jak to się dzieje, że człowiek uczy się nowych rzeczy. Zdolność do uczenia i wykorzystywania nabytej wiedzy w takim stopniu, jakim obecnie dysponujemy jako gatunek, wyróżnia nas na tle innych istot zamieszkujących planetę Ziemię.  Uczenie się jest nierozerwalnie związane ze zdolnościami naszego mózgu, który posiada wręcz niewyczerpalne pokłady miejsca do zagospodarowania. Ludzki mózg przetwarza informacje, klasyfikuje je, segreguje i wykorzystuje wtedy, kiedy jest to potrzebne. Jak to się dzieje? Za wszystko odpowiedzialne są połączenia nerwowe w mózgu, które tworzone są podczas poznawania lub uczenia się nowej rzeczy. Kiedy robimy coś po raz pierwszy w naszym mózgu wytworzona zostaje ścieżka neuronalna, która przez powtarzanie danej czynności zostaje utrwalona na naszym twardym dysku (w mózgu). Podczas kolejnej próby dokonania danej czynności ścieżka ta zostaje zaktywizowana i odtworzona.  Przypominamy sobie co i jak mamy robić. Im częściej dochodzi do przypominania tym ścieżka jest mocniej utrwalona.

Docenienie poprzez nagrodę

docenienie nagrodaKtóż z nas lubi być chwalony i doceniany przez innych. Doceniany szczególnie wtedy,  kiedy swoją ciężką pracą i zasługami zapracowaliśmy na nobilitację w obliczu innych ludzi. Każde uznanie jest tym bardzie istotne dla nas jeśli jest szczere i płynie z ust osoby, którą cenimy i podziwiamy. Każda taka zasłużona pochwała jest z pewnością cenniejsza od pięknie błyszczącej się statuetki na półce. Nic tak przecież nie motywuję do dalszej pracy i rozwoju jak poparcie i uznanie drugiej osoby. Jest ono trwalsze i silniejsze niż otrzymane dobra materialne. Oficjalna nagroda, wyróżnienie, czy dowód wdzięczności, to dla obdarowanego nim nie tylko dobro materialne. To przede wszystkim renoma, a więc o wiele więcej niż to wszystko, czego można dotknąć. Właściwym i niezmiernie popularnym sposobem wyróżnienia jest wręczenie statuetki, symbolu powagi, klasy i szacunku. Żadna inna nagroda nie jest tak prestiżowa i pożądana i żadna inna nie świadczy w ten wyjątkowy sposób zarówno o wręczającym, jak i nagradzanym. Statuetka bowiem, to jakość sama w sobie, oznaczająca najwyższy poziom i wielkie uznanie.